Вітаємо

На сторінках нашого блогу ви завжди зможете знайти необхідні вам документи та потрібні форми, які стосуються діяльності групи ЦГО.
Усі бажаючі можуть передивлятися новини нашого структурного підрозділу!

понеділок, 27 квітня 2015 р.

Нове антикорупційне законодавство
26 квітня 2015 року вступив в дію Закон України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), прийнятий 14 жовтня 2014 року з метою комплексного реформування системи запобігання корупції у відповідності до міжнародних стандартів та успішних практик іноземних держав.
Проект Закону був розроблений спільно з експертами громадської ініціативи «Реанімаційний проект реформ».

Зазначений Закон замінив собою два інші: Закони України «Про засади запобігання і протидії корупції», що діяв з 2011 року (Закон втратив чинність, крім положень щодо фінансового контролю, які втрачають чинність з початком роботи системи подання та оприлюднення відповідно до Закону № 1700-VII від 14.10.2014 декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на підставі Закону № 1700-VII від 14.10.2014, ВВР, 2014, № 49, ст. 2056, з урахуванням змін, внесених Законом № 198-VIІI від 12.02.2015), та «Про правила етичної поведінки».
Закон визначає правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень.
Згідно із Законом основними складовими превентивної антикорупційної системи є:
· Наявність спеціалізованого органу з питань запобігання корупції
Національне агентство з питань запобігання корупції (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/118-2015-%D0%BF – Постанова Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 118 «Про утворення Національного агентства з питань запобігання корупції»; http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/page - Закон України «Про запобігання корупції Розділ ІІ «Національне агентство з питань запобігання корупції»);
· Правила формування та реалізації антикорупційної політики (розробка антикорупційних стратегій, програм, підготовка щорічної національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики, участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції);
· Антикорупційні обмеження:
- щодо використання службових повноважень чи свого становища;
- щодо одержання подарунків;
- запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними;
- щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;
- обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування;
- щодо спільної роботи близьких осіб.
· Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів:
- заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів;
- усунення від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті;
- обмеження доступу до інформації;
- перегляд обсягу службових повноважень;
- здійснення повноважень під зовнішнім контролем;
- переведення, звільнення особи у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів;
- особливості врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності окремих категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
- запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав.
· Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування шляхом заповнення декларацій на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції за формою, що визначається Національним агентством (дане положення набере чинність з початком роботи системи подання та оприлюднення декларацій відповідно до Закону). Усі декларації включатимуться до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр), розміщеного на веб-сайті Агентства. Зберігатимуться вони у Реєстрі протягом усього часу, поки особа виконує зазначені функції та ще п’ять років потому, як вона припинила таку службу. Усі декларації Агентство перевірятиме на своєчасність їх подання, правильність і повноту заповнення, а також здійснюватиме логічний та арифметичний контроль щодо них. Крім того Агентство проводитиме вибірковий моніторинг способу життя осіб, які подають декларації, на предмет відповідності рівня їхнього життя, а також членів їхніх сімей, задекларованим доходам;
· Спеціальні антикорупційні інструменти:
- антикорупційна експертиза;
- спеціальна антикорупційна перевірка;
- Єдиний державний реєстр щодо осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;
- вимоги щодо прозорості та доступу до інформації.
· Захист викривачів:
- захист осіб, які повідомляють про факти корупції від протиправних посягань, незаконного звільнення, переведення, зміни істотних умов договору.
· Відповідальність за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення:
- кримінальна:
* зловживання владою або службовим становищем;
* перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу;
* зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги;
* службове підроблення;
* службова недбалість;
* прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою;
* незаконне збагачення;
* підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми;
* підкуп особи, яка надає публічні послуги;
* пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі;
* зловживання впливом;
* провокація підкупу.
- адміністративна:
* порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;
* порушення встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка (пожертви);
* порушення вимог фінансового контролю;
* порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів;
* незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службових повноважень;
* невжиття заходів щодо протидії корупції.
- дисциплінарна та цивільно-правова.
· Усунення наслідків корупційних правопорушень:
- скасування актів;
- визнання нікчемними правочинів;
- відшкодування збитків у судовому порядку.
· Міжнародне співробітництво.
Закон також включає перелік правил етичної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Національне агентство, а також інші державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування забезпечують умови для повідомлень їх працівниками про порушення Закону іншою особою, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв’язку. Повідомлення про порушення вимог Закону може бути здійснено працівником відповідного органу без зазначення авторства (анонімно). Анонімне повідомлення підлягає розгляду , якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені. Анонімне повідомлення підлягає перевірці у термін не більше п’ятнадцяти днів від дня його отримання.